Chuyên gia toàn cầu

Chúng tôi cung cấp các chuyên gia để hỗ trợ các dự án cơ sở hạ tầng ở mọi quy mô. Từ việc quản lý mạng đơn giản đến việc triển khai các dự án ở quy mô lớn, nhóm chuyên gia của Adrian Roche có thể đáp ứng yêu cầu của bất kỳ dự án nào. Chúng tôi đảm bảo cho việc các cơ sở hạ tầng CNTT hoạt động một cách trơn tru và cung cấp sự hỗ trợ từ xa hoặc triển khai nhân lực tại chỗ.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ cho các vấn đề liên quan đến công nghệ, kỹ thuật

Quản lý, bảo trị cơ sở hạ tầng CNTT

Cài đặt, nâng cấp và bảo trì máy chủ (máy tính xách tay, máy tính bàn và máy chủ ảo) dưới sự giám sát của chuyên gia CNTT

Cung cấp giải pháp cho các vấn đề về phần cứng, phần mềm và mạng máy tính

Cài đặt, kiểm tra và xử lý sự cố liên quan đến thiết bị mạng và kết nối (Vô tuyến và định tuyến)

Sao lưu, phục hồi và bảo trì dữ liệu

Lập trình đặc biệt trong PHP, C ++, JavaScript, MySQL và các ngôn ngữ, nền tảng phổ biến khác.

Bảo mật hệ thống email, máy chủ và vá lỗi