Triển khai quốc tế

Bất kể bạn đang ở đâu, Adrian Roche có thể giúp bạn đạt được mục tiêu của mình.

Thông thường khách hàng của chúng tôi chọn phương thức trao đổi và làm việc qua mạng nhưng đôi khi không có gì tốt hơn là việc bạn có đúng người tại đúng vị trí vào đúng thời điểm.

Chúng tôi không chỉ cung cấp các kỹ sư CNTT mà còn cung cấp các nhà phát triển, chuyên gia tư vấn về phần mềm. Các chuyên gia hoàn toàn có thể hiểu được tất cả yêu cầu của dự án. Họ làm việc một cách chuyên nghiệp và phối hợp chặt chẽ với khách hàng để hoàn thành công việc. Tại Adrian Roche, chúng tôi có đủ nguồn nhân lực kỹ thuật cao có thể đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng trên toàn thế giới.