Nền tảng đa ngôn ngữ

Trong xu hướng toàn cầu hóa kinh doanh ngày nay, việc giao tiếp rõ ràng là chìa khóa quan trọng. Tại Adrian Roche, tất cả các dịch vụ của chúng tôi được phát triển trên nền tảng đa ngôn ngữ và chuyên gia của chúng tôi có thể cung cấp chính xác những gì bạn cần trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi tin rằng việc phát triển phần mềm nên dựa trên nhu cầu và hoàn cảnh cụ thể của khách hàng, đặc biệt quan trọng trong việc giao tiếp.

Các ngôn ngữ hiện tại